Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


The stone is rolled away!

2014.04.09

Az elhengerített kő

Húsvét előtt szeretem elolvasni a négy evangélista beszámolóját a feltámadásról.

Mindig is tetszett, hogy Máté, Márk, Lukács és János egy kicsit másképp eleveníti fel az eseményeket. De egy dolog biztosan közös bennük: Jézus Krisztus feltámadt a halálból! Nagypéntek eseményei után fordulat következett be. Jézus, akit a szemük láttára szegeztek a keresztfára, életben volt, mert győzedelmeskedett a bűn és a halál felett.

Idén észrevettem valamit, ami eddig elkerülte a figyelmemet, és ami szintén megtalálható mind a négy evangéliumban. A kőre gondolok, ami lezárta a sziklasírt. Ez egy robosztus, kerek kő volt, amit a helyére gördítettek, hogy lezárják a sírt, ahová Krisztus testét helyezték. Márk evangéliumában az asszonyok arról beszélgetnek, vajon ki fogja elhengeríteni a követ, mert szerették volna bebalzsamozni a holttestet, ám amikor odaértek a sírhoz, a kő már el volt hengerítve. Máténál az Úr egyik angyala szállt alá a mennyből, visszahengerítette a követ, és azon ült. Mind a négy evangélista megemlíti tehát, hogy a követ elmozdították.

Mit jelent ez? Mitől olyan fontos ez a kőtömb, amelyik lezárta a sírkamrát? Ez a kő talán több mint egy kő. Jelképezheti mindazokat a dolgokat az életünkben, melyek megfosztanak minket attól, hogy azoknak az embereknek az életét éljük, akik Krisztussal együtt már feltámadtak a lelki halálból. Talán olyan dolog, amit el kellene engednünk ahelyett, hogy megtartunk. Vagy részünkről lehet ez egy hozzáállás, szokás, amin változtatnunk kellene. Esetleg egyszerű énközpontúságról van szó, vagy közönyösségről Isten felé, aminek meg kellene halnia bennünk. Jézus Krisztus feltámadása mindannyiunk számára örömhír. A kő, amely korábban bezárt minket, most el van hengerítve, és új életre támadhatunk fel a Krisztusban! Az az erő, amely feltámasztotta Jézust a halálból, és elhengerítette a követ, ma is munkálkodik az életünkben, hogy általa másokat támaszthassunk fel. Nincs többé akadály, nincs többé kő. A kő el van hengerítve.

Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül!


The Stone is Rolled Away

Every year before Easter I like to read the four different accounts of the resurrection from Matthew, Mark, Luke, and John. I have always liked the fact that each gospel writer tells it a little differently. But one thing they all have in common is that Jesus Christ is risen from the dead! The events of the Friday before have been reversed. Jesus, whom they had seen nailed to a cross, was alive victorious over sin and the grave.

This year I noticed something that I had not really paid attention to before, which is also found in each of the gospels. I am referring to the stone that sealed the tomb. This was a massive wheel-shaped stone that was rolled into place to secure the tomb where Christ’s body had been laid. In Mark’s gospel, the women are discussing who might roll the stone away so they might anoint his body with spices but when they arrive at the tomb, the stone is already rolled away. In Matthew, an angel of the Lord descends from heaven and rolls back the stone and sits on it. All four gospel writers pay attention to the stone that is rolled away.

What is this all about? What’s so important about this stone that sealed the tomb? Perhaps this stone is more than just a stone. Maybe it represents all the things in our lives that keep us from living as those who have been raised with Christ. Maybe it is something we have been holding onto that we need to let go. Maybe it is an attitude or a practice that needs to change. Maybe it is plain old self-centeredness and apathy toward God that needs to die. For all of us, the resurrection of Jesus Christ is good news. The stone that has sealed us in the past is rolled away and we are raised to new life in Christ our Lord! That same power that raised Jesus from the dead and rolled the stone away is at work in our lives to make us resurrection people. There is no more barrier; no more stone. The stone is rolled away.

Jesus Christ is risen from the dead!